Дороги, водопостачання, водовідведення – та інші проблеми українських міст найбільш гостро постають у малих містах Друк
Четвер, 13 січня 2011, 14:04
Дороги, водопостачання, водовідведення – та інші проблеми українських міст найбільш гостро постають у малих містах. Для їхньої економічної підтримки діє програма німецького товариства  технічної допомоги GTZ. У ній також беруть участь шість малих міст Буковини. Для обговорення питання підтримки розвитку цих міст області за кошти  Євросоюзу і за державні в тому числі за круглим столом обговорювали мери малих міст нашого краю.

За словами  віце-президента асоціаціїмалихмістУкраїни Павла Козирєва, - за рікїмвдалосялобіюватиприйняттядержавноїпрограмипідтримкималихміст.

ПавлоКозирєввіце-президент АсоціаціїмалихмістУкраїни: «СамерозробленняпрограмипідтримкималихмістБуковиниможе бути логічнимпродовженнямпрешмидержавної програми».

На державнупрограмупередбачаєтьсямайже триста мільйонівгривень на рік при умові 10%-госвівфінансування, - додав ПавлоКозирєв.

Саме на підтримкудержави та коштипрограминімецькоготоваристватехнічноїдопомогисподівається і міський голова міста Заставна.

Ярослав Цурканміський голова м. Заставна: «Ми беремо участь у двохпрограмах і співпрацюємоіззакордоннимимістами (Румунія), будемонамагатисяспівпрацювати  з такою країною як Польща, або з іншимимкраїнами. Уладнатиту чиіншу проблему, - потрібнівеликікошти… на таких гарнихумовах ми сподіваємосяспівпрацювати і сьогодні».

Під час діїпрограми буде надаватисядопомогаучасникам – представникамбуковинськихмалихміст, - кажутьпредставникипроетку. Буде організованобагатосемінарів, керівнкииотрмаютьдопомогувідвітчизняних та зарубіжнихфахівців.

Недостатністьфінансування – відтак і неможливістьвирішуватинагальніпитання – мер Чернівціврозумієосновну проблему малихміст, - тому Микола Федорук пообіцяв, що і надаліпідтримуватиметакізустрічімерівмалихміст. Абиті могли спілкуючись, вирішуватинаболіле.

Оксана Зима. Телеканал «Чернівці».